Туризм

Туристичні потенціали і проекти Градішки

Дивлячись на історію, природні ресурси та географічне положення, муніципалітет Градішка має всі передумови для розвитку туризму, який міг би стати одним з провідних галузей економіки. Туристична пропозиція включає в себе три важливі напрямки:

  • Kозара, Просара і Поткозарє цебто, горбистий – гористий район
  • Посавіна з міським районом, Доня Долина, ріка Сава і її притоки
  • Лієвче Поле з численними будущими курортами і етно оазисами на локаціях нинішних озер, майданів, річок і струмків,