ЦЕНТАР ЗА ИНВЕСТИТОРЕ

У оквиру Општинске управе Градишка, Одјељења за економски развој, успостављен је Центар за инвеститоре специјализован за инвестициону подршку и пружање услуга инвеститорима са фокусом на пружање кључних информација за отпочињање предузетничког подухвата, регистрације предузећа, прибављања документације, комуникације се локланим предузећима, донаторским и другим организацијама, институцијама локалног и републичког нивоа. Центар је успостављен као сервис који пружа услуге домаћим привредницима, постојећим и новим инвеститорима на спровођењу свих процедура у оквиру инвестиционог подухвата, укључујући и адекватну савјетодавну и постинвестициону подршку. Центар за инвеститоре представља професионалан, високо специјализован тим људи, који нуди висококвалитетан сервис за домаће привреднике, постојеће и будуће инвеститоре који су заинтересовани за нова улагања и успостављање привредне сарадње на подручју општине Градишка.

Основни задатак Центра је пружање свих потребних информација за инвеститоре на једном мјесту!

Искуства тима у оквиру Центра за инвеститоре, пласирањем правовремених информација могу помоћи инвеститорима да уштеде своје вријеме, смање трошкове, убрзају процедуре и започну инвестциони подухват у заданим роковима.

Центар за инвеститоре постојећим и новим инвеститорима нуди високо квалитетан сервис и рјешења која су прилагођена и у складу са потребама привредника, улагача, а која су усклађена и спроводе са јасном визијом инвестиционе стратегије.

Отвореност, професионалност, посвећеност и партнерски однос базиран на поштовању, повјерењу и заједничким интересима, предстваља основна начела Центра за инвеститоре.

О могућностима за улагање, слободним локацијама, капиталним пројектима, инвестиционој понуди општине Градишка можете се информисати на инвестиционом порталу:

www.investingradiska.com

Контактирајте нас и покрените вашу инвестицију уз нашу подршку
INVEST IN GRADIŠKA“
Тел: +387 51 810 333 и +387 51 810 334
Е-мејл:
nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com