03.11.2017. Share

Prezentovani rezultati reforme poslovnog okruženja

Privredni savjet opštine Gradiška održao je svoju osmu sjednicu u petak 3. novembra 2017. godine, u skupštinskoj sali Opštine Gradiška gdje je upriličena i prezentacija rezultata nedavno završene ključne faze projekta LIFE.

Veliku pažnju privrednika, tokom prezentacije, privukla je informacija o napretku ostvarenom na polju regulatornih reformi i umanjenja administrativnih taksi, čime se Opština Gradiška odrekla oko 190.000 KM prihoda godišnje u cilju davanja podrške poslovnim inicijativama, smanjenjem administrativnog opterećenja kod pribavljanja opštinskih saglasnosti i rješenja. S druge strane, realizacijom preporuke Projekta LIFE, stranke danas u prosjeku dobijaju brže odgovore administracije za 26,6% vremena nego je to bio slučaj prije reforme, što predstavlja značajno unapređenje efikasnosti u radu.

Prezentovan je i izvještaj o pokretanju Elektronskog registara administrativnih postupaka Opštine, koji omogućava da privrednici i građani brzo i lako dođu do informacija kojim opštinskim organima podnose svoje zahtjeve, šta prilažu uz zahtjev, koliko će postupak koštati i u kom roku će biti riješen, a kreirana je i ažurirana lista dostupnih opštinskih podsticaja, koja će, zajedno sa elektronskim registrom, u mnogome doprinijeti ubrzanju poslovnog ciklusa i povećanju transparentnosti u radu opštinskih službi.

Takođe, prezentovan je i Investicioni profil Opštine Gradiška koji nudi ključne informacije o investicijskim prilikama, raspoloživim resursima i uslovima poslovanja sa fokusom na konkretne investicijske lokacije, sektore i ostale potencijale i konkurentske prednosti za investiranje u Opštini, a uspostavljena je i funkcija „Servisiranje investitora“ u okviru koje potencijalni i postojeći investitori mogu ostvariti bolju i kvalitetniju podršku od strane zaduženih opštinskih službenika.

Tokom sjednice razvijena je diskusija o novim koracima i aktivnostima za poboljšanje poslovnog okruženja, te je u tom svjetlu razmatran i prijedlog Programa i projekata kao dijela plana ekonomskog razvoja u strategiji razvoja opštine Gradiška za period 2018 – 2024 godina. Obzirom na ciljeve ovog Programa, Opština želi definisati prioritete lokalnog ekonomskog razvoja, te projekate koji će podržati realizaciju ovih ciljeva. U tom smislu, članovi Savjeta su pozvani dati svoje prijedloge i sugestije kod definisanja razvojnih ciljeva u planskom periodu.

Privredni savjet opštine Gradiška okuplja privrednike s područja Gradiške, a formiran je s ciljem omogućavanja aktivnog sudjelovanja lokalnih privrednika u procesu unapređenja poslovnog okruženja u opštini Gradiška. Rad Privrednog savjeta je podržan Projektom privlačenja investicija i poboljšanja poslovnog okruženja na lokalnom nivou –LIFE, kojeg provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke u saradnji sa Britanskom ambasadom u Bosni i Hercegovini.