10.04.2017. Share

LIR пројекат: јавни позив за подршку у подизању засада и производњи паприке за познатог купца

LIR пројекат: јавни позив за подршку у подизању засада и производњи паприке за познатог купца

У оквиру пројекта „Локални интегрисани развој“ (LIR), расписан је јавни позив за физичка лица са подручја општина Градишка и Нови Град, за подршку у активностима подизања засада и производње паприке.

Пројекат ЛИР је трогодишња иницијатива (2016-2018.), коју примарно финансира Европска унија (EU), а проводи Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини (UNDP BiH), у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, Министарством развоја, подузетништва и обрта Федерације Босне и Херцеговине, Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске и два ентитетска савеза општина и градова. Пројекат се имплементира у 21 партнерској јединици локалне самоуправе у БиХ: Бања Лука, Бијељина, Челинац, Добој, Фоча, Горажде, Градишка, Коњиц, Маглај, Модрича, Мостар, Нови Град, Оџак, Орашје, Приједор, Сребреник, Шамац, Тузла, Вареш, Жепче и Живинице.

Пројекат ЛИР има за циљ подизање животног стандарда и повећање социјалне кохезије у БиХ путем инклузивног одрживог социоекономског развоја. У оквиру компоненте за економски опоравак, LIR пројекат ће директно подржати приватни сектор те потенцијалне инвеститоре како би се повећала цјелокупна економска активност у локалним заједницама, осигурао економски раст кроз продуктивније ланце вриједности, те створила нова радна мјеста и приходи. Такођер, пројектом се  предвиђа помоћ и за дугорочно незапослене и социјално искључене категорије становништва, а посебно повратнике, интерно расељене и дуготрајно незапослене особе.

Првенствени циљ овог јавног позива је пружање прилике заинтересованим физичким лицима  из руралних домаћинстава са подручја општина Градишке и Новог Града да поднесу пријаву за додјелу подршке за подизање засада и производњу паприке на отвореном простору на појединачним површинама од 2-4 дунума. Поред пакета подршке од стране UNDP-а, одабраним корисницима ће бити додијељен садни материјал паприке који ће корисници отплатити кроз откуп паприке у 2017. години. Такође, корисници ће добити  и континуирану техничку и савјетодавну подршку за комерцијални узгој паприке од стране предузећа за продају и организацију производње.

Физичка лица која испуњавају услове се позивају да доставе пријаве, укључујући и сву потребну пратећу документацију која је наведена у наставку, најкасније до 28. априла 2017. год. до 17:00 сати.

Апликације се могу доставити путем поште у уред UNDP BiH у Бања Луци, на адресу:
UNDP BiH Трг Републике Српске 1/Ц1, 78000 Бања Лука.

Све пријаве које се достављају путем поште морају бити предане у затвореној коверти насловљене на
Пројекат „Локални интегрисани развој“-јавни позив за подизање засада и производњу паприке
За све додатне информације и појашњења током периода подношења пријава, подносиоци захтјева могу директно упутити питања, упите и захтјеве у писаној форми, на број факса +387 33 552 330 или e-mail registry.ba@undp.org.  

Заинтересовани могу наћи више информација у Смјерницама за подношење пријаве и пријавном обрасцу,