10.10.2017. Share

OBAVJEŠTENJE – Otvoren javni poziv za izbor korisnika pomoći za izgradnju i sanaciju kuća uništenih u poplavama

Domaćinstva sa područja opštine Gradiška čije su kuće uništene ili oštećene u poplavama 2014. godine, mogu da se prijave na javni poziv za odabir korisnika pomoći za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica, koji je otvoren od 9. oktobra do 9. novembra ove godine.

Projekat oporavka od poplava finansira Evropska unija, a provodi UNDP u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM).

Inače, Projekat oporavka od poplava predstavlja nastavak aktivnosti na polju sanacije šteta uzrokovanih elementarnim nepogodama koje su BiH pogodile 2014. godine. Projekat je usmjeren na trajno stambeno zbrinjavanje i ekonomsko osnaživanje žrtava poplava i klizišta, kroz izgradnju i sanaciju individualnih stambenih objekata, pomoć maloj poljoprivredi, te kreiranje novih radnih mjesta u privatnom sektoru, a sve u cilju pružanja pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva u poplavljenim područjima.

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti fizička lica, odnosno nosioci domaćinstava, u prostorijama Opštine Gradiška – Odjeljenje za stambene i komunalne poslove, šalter broj 10, kontakt telefon 051/810-410.

Formular za prijavu, sa kriterijima za odabir, mogu se preuzeti u šalter sali Opštine Gradiška, na web stranici Opštine Gradiška /www.opstina-gradiska.com/, Centru za socijalni rad Gradiška i mjesnim zajednicama koje su pogođene poplavama.

Javni poziv
Prijavni obrazac