11.04.2017. Share

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА/НВО – Финансијски извјештај о утрошку средстава за 2016. годину

Поштовани,

Као корисник гранта који је директно уврштен у Буџет општине Градишка за 2016. годину, дужни сте да доставите:

  1. Финансијски наративни извјештај (Образац попунити у електронском облику),
  2. Доказ о уплатама и исплатама средстава дозначених грантом у 2016. години (изводи, уплатнице, доказ о исплати накнада за рад удружењу, налози, фискални рачуни, итд.),
  3. Биланс стања и Биланс успјеха (овјерен у АПИФ-у).

Наведени извјештај са пратећом документацијом потребно је доставити до 28. априла 2017. године (петак) у канцеларији број 5., Шалтер сала Општинске управе.

Напомена:

            Образац за финансијски наративни извјештај се може пронаћи овдје.

Удружење, невладина организација која не достави тражени извјештај са пратећом документацијом у датом року, изгубиће право на суфинансирање из Буџета општине Градишка у 2017. години.