21.08.2017. Share

Obavještenje – Nacrt zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja – javna rasprava

OBAVJEŠTENJE

Narodna skupština Republike Srpske na sjednici održanoj, 20. jula 2017. godine, razmatrala je Nacrt zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu i isti uputila na javnu raspravu.
Rasprava će biti održana 25.08.2017. godine sa početkom u 10.00 časova u Gradskoj upravi Grada Banja Luka.
U raspravi će učestvovati organi jedinica lokalne samouprave i predstavnici javnog i političkog života, naučne i stručne institucije i građani.
Nacrt zakona objavljen je na zvaničnim internet stranicama Narodne skupštine Republike Srpske i Predsjednika Republike Srpske.