24.08.2017. Share

OБАВЈЕШТЕЊЕ – увид у нацрт измјене дијела Урбанистичког пројекта “Мањуреви-Стадион-Топлана”

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ

О Г Л А С

Обавјештава се јавност да ће Нацрт измјене дијела Урбанистичког пројекта “Мањуреви-Стадион-Топлана” бити на јавном увиду у периоду од 4. септембра до 4. октобра 2017 године.

Нацрт Плана ће бити изложен у просторијама Општинске управе општине Градишка.

Јавни увид ће се вршити увидом у текстуални и графички дио Нацрта плана.

Увид у Нацрт плана се може извршити сваким радним даном од 7.30 до 15.30 часова.

У току трајања јавног увида могу се давати примједбе, приједлози и мишљења који ће се уписивати у свеску са нумерисаним странама (која се налази у просторијама у којима се Нацрт плана излаже) или се могу доставити Одјељењу за просторно уређење и грађење у писаној форми.

Приједлози, примједбе и мишљења на Нацрт плана се могу дати или послати најкасније до 4. октобра 2017. године.

Све информације везано за јавни увид могу се добити на шалтеру број 9 или на тел. бр. 051/ 810-320.