24.08.2017. Share

OBAVJEŠTENJE – uvid u nacrt izmjene dijela Urbanističkog projekta “Manjurevi-Stadion-Toplana”

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE

O G L A S

Obavještava se javnost da će Nacrt izmjene dijela Urbanističkog projekta “Manjurevi-Stadion-Toplana” biti na javnom uvidu u periodu od 4. septembra do 4. oktobra 2017 godine.

Nacrt Plana će biti izložen u prostorijama Opštinske uprave opštine Gradiška.

Javni uvid će se vršiti uvidom u tekstualni i grafički dio Nacrta plana.

Uvid u Nacrt plana se može izvršiti svakim radnim danom od 7.30 do 15.30 časova.

U toku trajanja javnog uvida mogu se davati primjedbe, prijedlozi i mišljenja koji će se upisivati u svesku sa numerisanim stranama (koja se nalazi u prostorijama u kojima se Nacrt plana izlaže) ili se mogu dostaviti Odjeljenju za prostorno uređenje i građenje u pisanoj formi.

Prijedlozi, primjedbe i mišljenja na Nacrt plana se mogu dati ili poslati najkasnije do 4. oktobra 2017. godine.

Sve informacije vezano za javni uvid mogu se dobiti na šalteru broj 9 ili na tel. br. 051/ 810-320.