27.07.2017. Share

Саопштење за јавност везано за извоз паса у земље ЕУ

Због повећаног броја нелегалног кретања напуштених паса из Босне и Херцеговине у државе Европске уније у циљу удомљавања обавјештавамо јавност да је успостављен једини легалан начин извоза напуштених паса у државе Европске Уније и то искључиво из склоништа за псе одобрена од стране Уреда за ветеринарство БиХ за такав извоз у складу са прописима Европске Уније.
У овом тренутку у Босни и Херцеговини одобрено је шест склоништа за напуштене псе из којих се пси могу легално извозити у Европску Унију. Овакав извоз је у потпуности под надзором надлежне ветеринарске инспекције и граничне ветеринарске инспекције у Босни и Херцеговини, као и надлежне ветеринарске инспекције у држави чланици у коју се пси упућују. На овакав начин напуштени пси се упућују ускључиво у склоништа за псе у државама Европске Уније након чега се удомљавања врше у складу са прописима државе чланице у којој се налази склониште.

Склоништа за псе која су одобрена за извоз напуштених паса су:

Назив склоништаЛокација
Удружење Грађана „СОС шапица“Брезик Ламинци 296, Дубраве, Градишка
УГ „Посљедња Оаза“Доња Махала ИИ, Орашје
Привремено склониште за напуштене животиње БихаћВоћарска б.б., Бихаћ
ЈП „Ветеринарска станица“ д.о.о. Тузла21. децембра 4, Тузла
ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о.Брчко
„Фондација Ђорђевић“Присаде, Добој

Уколико друга склоништа за псе желе да буду одобрена за овакав вид легалног извоза напуштених паса потребно је да испуњавају услове Правилника о оснивању и условима које морају испуњавати склоништа животиња („Службени гласник БиХ“, број 27/10) и поднесу писмени захтјев према Уреду за ветеринарство БиХ који ће извршити инспекцијски надзор склоништа у циљу утврђивања испуњености услова за извоз напуштених паса у Европску унију.
Позивамо све грађане и невладине организације који желе да буду укључени у легалан процес извоза и удомљавања паса у државе чланице Европске уније да се обрате једном од одобрених склоништа за псе или Уреду за ветеринарство БиХ у циљу информисања о легалном начину извоза напуштених паса.
Овим путем напомињемо да је некомерцијално кретање паса у пратњи власника у државе чланице Европске Уније за које се издаје ветеринарско-здравствени цертификат за такво кретање, дозвољено искључиво за власнике из Босне и Херцеговине који привремено путују са својим кућним љубимцима у Европску Унију. Удомљавање и извоз напуштених паса уз ветеринарско-здравствени цертификат намијењен некомерцијалном кретању у пратњи власника је нелегалан и подлијеже санкцијама.