08.05.2017. Share

Обавјештење за власнике говеда о спровођењу превентивне вакцинације говеда против заразне болести квргаве коже

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ГРАДИШКА
Општинска управа
Одјељење за
привреду и пољопривреду

 Број: 06-сл./17
Датум: 08. 05.2017. године

Предмет: Обавјештење за власнике говеда о спровођењу превентивне вакцинације говеда против заразне болести квргаве коже на подручју      Републике Српске и општине Градишка.

Обавјештавамо Вас да је на подручју Републике Српске започета превентивна вакцинација говеда против заразне болести квргаве коже 27.04.2017. године.
Болест квргаве коже је током 2016. години у региону утврђена у Србији и Црној Гори, док у Хрватској није установљена болест али је спроведена превентивна вакцинације говеда, због брзог ширење болести квргаве коже у Југоисточној Европи и Западној Еуроазији.
Све државе у којима је пријављена болест су се одлучиле за спровођење вакцинације говеда укључујући Србију и Црну Гору.
Болест квргаве коже у току 2016. године није установљена у Босни и Херцеговини, али је установљена на самој граници Босне и Херцеговине и Црне Горе, због чега се Босна и Херцеговина и Република Српска налазе у зони угроженог подручја.
С обзиром да постоји висок ризик и стварна опасност од појаве болести квргаве коже, а на основу искустава других земаља и препорука експерата Европске комисије надлежна тијела у БиХ су 17.03.2017. године донијела одлуку о увођењу превентивне вакцинације говеда против болести квргаве коже.
Вакцинацију говеда спроводе овлаштене ветеринарске организације на свом подручју надлежности.
За власнике говеда вакцинација је бесплатна.
Вакцине су обезбјеђене из средстава Европске Уније и Шведске агенције за развој (SIDA), а спровођење вакцинације у Републици Српској ветеринарским организацијама плаћа Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Дистрибуцију вакцина према ветеринарским организацијама у Републици Српској врши Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“ Бања Лука.

    Епизоотилошки надлежне ветеринарске организације на подручју општине Градишка ће након преузимања вакцине свака на свом подручју надлежности започети кампању превентивне вакцинације говеда против болести квргаве коже на подручју општине Градишка.       

Кампања вакцинације говеда против болести квргаве коже у Босни и Херцеговини је започела 10.04.2017. године у периоду прије сезонске активности вектора и  изласка говеда на испашу и трајат ће до краја сезонске активности вектора (април-октобар).

     У току спровођења вакцинације дужност ветеринара је да власника говеда обавијести о свим важним питањима везаним за превентивну вакцинацију говеда и упозори на обавезну пријаву евентуланих угинућа или побачаја животиња или појаве нежељених реакција код животиња.

                                                                         В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

                                                                          Бранко Стојнић

Информативни летак о болести квргаве коже можете преузети овдје.
Упутство за власнике животиња везано за болест квргаве коже можете преузети овдје.