10.11.2017. Share

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Нацрт измјене дијела Регулационог плана Агроиндустријске зоне у Новој Тополи на јавном увиду

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

О Г Л А С

Обавјештава се јавност да ће Нацрт измјене дијела Регулационог плана Агроиндустријске зоне у Новој Тополи бити на јавном увиду у периоду од 20. новембра до 20. децембра 2017 године.
Нацрт Плана ће бити изложен у просторијама Општинске управе општине Градишка, Мјесне заједнице Нова Топола и „Урбис центар“ д.о.о. Бања Лука.
Јавни увид ће се вршити увидом у текстуални и графички дио Нацрта плана. Увид у нацрт плана у просторијама Општине Градишка (приземље-шалтер сала), може се извршити сваким радним даном од 7,30 сати до 15,30 часова.
У току трајања јавног увида могу се давати примједбе, приједлози и мишљења који ће се уписивати у свеску са нумерисаним странама (која се налази у просторијама у којима се Нацрт плана излаже) или се могу доставити Одјељењу за просторно уређење и грађење у писаној форми.
Приједлози, примједбе и мишљења на Нацрт Плана се могу дати или послати најкасније до 20. децембра 2017. године.

Све информације везано за јавни увид могу се добити на шалтеру број 9 или на тел. бр. 051/ 810-320.