10.11.2017. Share

OBAVJEŠTENJE – Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana Agroindustrijske zone u Novoj Topoli na javnom uvidu

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE GRADIŠKA

O G L A S

Obavještava se javnost da će Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana Agroindustrijske zone u Novoj Topoli biti na javnom uvidu u periodu od 20. novembra do 20. decembra 2017 godine.
Nacrt Plana će biti izložen u prostorijama Opštinske uprave opštine Gradiška, Mjesne zajednice Nova Topola i „Urbis centar“ d.o.o. Banja Luka.
Javni uvid će se vršiti uvidom u tekstualni i grafički dio Nacrta plana. Uvid u nacrt plana u prostorijama Opštine Gradiška (prizemlje-šalter sala), može se izvršiti svakim radnim danom od 7,30 sati do 15,30 časova.
U toku trajanja javnog uvida mogu se davati primjedbe, prijedlozi i mišljenja koji će se upisivati u svesku sa numerisanim stranama (koja se nalazi u prostorijama u kojima se Nacrt plana izlaže) ili se mogu dostaviti Odjeljenju za prostorno uređenje i građenje u pisanoj formi.
Prijedlozi, primjedbe i mišljenja na Nacrt Plana se mogu dati ili poslati najkasnije do 20. decembra 2017. godine.

Sve informacije vezano za javni uvid mogu se dobiti na šalteru broj 9 ili na tel. br. 051/ 810-320.