20.11.2017. Share

OBAVJEŠTENJE – u dane praznika Republike Srpske dužni su da rade…

O b a v j e š t e nj e

U skladu sa Naredbom o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koje su dužne da rade u dane praznika Republike Srpske – Prečišćen tekst („Službeni glasnik oštine Gradiška“, broj 04/09, 5/13 i 1/14), u dane praznika Republike Srpske: Nova godina, 1. i 2. januar, Dan Republike, 9. januar, Međunarodni praznik rada, 1. i 2. maj, Dan pobjede nad fašizmom, 9. maj i Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, 21. novembar, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužni su da rade:

  1. Preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti:
    Proizvodnja i isporuka vode, toplotne energije, javni prevoz putnika, održavanje čistoće, održavanje groblja i pružanje pogrebnih usluga, održavanje ulica, saobraćajnica, parkova, zelenih površina, odvođenje atmosferskih voda i drugih padavina i čišćenje javnih površina i civilna zaštita u vremenu od 00,00 do 24,00 časova.
  2. Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Gradiška, u vremenu od 00,00 do 24,00 časa, te apotekarske ustanove, u vremenu od 07,30 do 21,00 čas, te cvjećarske, frizerske i kozmetičarske radnje, u vremenu od 08,00 do 21,00 čas.
  3. Ugostiteljski objekti dužni su da rade u skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području opštine Gradiška.
    Ugostiteljski objekti koji su smješteni u poslovno-stambenim objektima kolektivnog stanovanja dozvoljeno je da u navedenim danima rade jedan sat duže od radnog vremena propisanog Odlukom o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području opštine Gradiška.
  4. Preduzeća i radnje koje obavljaju pekarsku djelatnost od 00,00 do 24 časa.
  5. Preduzuetnici koji obavljaju trgovinsku djelatnost, u vremenu od 07,00 do 12,00 časova.