30.11.2017. Share

OBAVJEŠTENJE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA SREDSTVA ZA NABAVKU OPREME ZA NAVODNJAVANJE

OBAVJEŠTENJE  POLJOPRIVREDNIM  PROIZVOĐAČIMA  O  NAČINU
OSTVARIVANJA  PRAVA NA SREDSTVA ZA NABAVKU OPREME ZA NAVODNJAVANJE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Agencija za agrarna plaćanja raspisala je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje sredstava za nabavku opreme za navodnjavanje.

JAVNI POZIV JE OBJAVLJEN 29.11.2017.GODINE I OTVOREN JE 60 DANA OD  DANA OBJAVLJIVANJA.

Predmet nabavke su isključivo ulaganja u pokretnu opremu za navodnjavanje (pumpe, cijevi, crijeva, tifoni za navodnjavanje i druga oprema za navodnjavanje) i radovi na izgradnji stalne infrastrukture za navodnjavanje (bušenje i izgradnja bunara, bazena, kanali, objekti pumpnih stanica), kao i troškovi elektrifikacije sistema za navodnjavanje (transformator, elektrokablovi, sklopke, elektrosat i ormar, solarni paneli).

Sredstva za nabavku opreme za navodnjavanje mogu se dodijeliti jednom korisniku u iznosu od 40% od ukupne  vrijednosti  prihvatljivih  troškova  investicije i ne mogu  biti veća od 10.000 KM  po  hektaru.

Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava po jednom korisniku može iznositi do 200.000 KM, a minimalni iznos sredstava po jednom korisniku može iznositi 400 KM.

Sredstva se mogu dodjeliti fizičkim licima i poslovnim subjektima  koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Sredstva se ne dodjeljuju korisnicima koji imaju pasivan status u skladu sa članom 17. Uredbe o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar korisnika podsticajnih sredstava.

Uz prijavu za javni poziv podnosi se:

  • Zahtjev za dodjelu sredstava sačinjen na Obrascu 1.
  • Predračuni o planiranoj nabavci opreme, predmjer i predračuni radova za izgradnju stalne infrastrukture za navodnjavanje, ne stariji od 01.10.2017.godine pa sve do trajanja javnog poziva.
  • Elektroenergetska saglasnost izdata od nadležnog elektrodistributivnog preduzeća,
  • Poslovni subjekti i udruženja korisnika voda dostavljaju kopiju projekta za izgradnju sistema za navodnjavanje izrađenog od ovlašćenog lica i vodoprivrednu saglasnost na dostavljenu projektnu dokumentaciju.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti  u šalter sali Opštinske uprave opštine Gradiška na šalteru broj 8 ili putem telefona 051/810-408 i  051/810-344.

 

                                                                                                             NAČELNIK ODJELJENJA

                                                                                                                          Stojnić Branko