11.10.2017. Share

ЈАВНИ ПОЗИВ – Одлука о приступању изради Регулационог плана дијела центра Градишке.

Ј А В Н И   П О З И В

Скупштина општине Градишка је на сједници одржаној 28.07.2017. године усвојила Одлуку о приступању изради Регулационог плана дијела центра Градишке.

Простор који је предмет обухвата планираног Регулационог плана обухвата површину приближно 7,7 ха. План обухвата простор омеђен сљедећим улицама: улицом Николе Тесле од раскрснице са улицом Козарских бригада до раскрснице са улицом Митрополита Георгија Николајевича, затим улицом Митрополита Георгија Николајевича до раскрснице са улицом Патријарха Павла, затим улицом Патријарха Павла до раскрснице са улицом Вука Стефановића Караџића, затим улицом Вука Стефановића Караџића до раскрснице са улицом Козарских бригада.

Позивају се сва заинтересована лица која су власници непокретности у обухвату ових планова, да у року од 15 дана од дана објављивања овог позива доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту које је у њиховом власништву. Приједлози и сугестије се достављају у писменој форми и предају на шалтеру број 9, у шалтер сали Општинске управе Градишка. Рок за достављање је 27.10.2017. године.