11.10.2017. Share

JAVNI POZIV za izbor spoljnih članova Komisije za planiranje opštinskog razvoja i Komisije za prostorno uređenje

OPŠTINA GRADIŠKA
SKUPŠTINA OPŠTINE
Komisija za izbor i imenovanja

J A V N I   P O Z I V
za izbor spoljnih članova Komisije za planiranje opštinskog razvoja i Komisije za prostorno uređenje

  1. Pozivaju se zainteresovani privrednici i stručnjaci iz različitih oblasti društvenog života da se prijave na javni poziv za izbor dva člana Komisije za planiranje opštinskog razvoja. Komisija za planiranje opštinskog razvoja je radno tijelo Skupštine opštine i ima pet članova, od kojih se tri biraju iz reda odbornika, a dva iz reda privrednika i stručnjaka iz različitih oblasti društvenog života.
  2. Pozivaju se zainteresovani naučni i stručni radnici, iz oblasti prostornog uređenja, da se prijave na javni poziv za izbor dva člana Komisije za prostorno uređenje.

Komisije za prostorno uređenje je radno tijelo Skupštine opštine i ima pet članova, od kojih se tri biraju iz reda odbornika, a dva iz reda naučnih i stručnih radnika.

Nadležnosti komisija propisane su čl. 63. i 64. Poslovnika o radu Skupštine opštine Gradiška („Službeni glasnik opštine Gradiška“ broj 6/17). Poslovnik je objavljen na internet stranici Opštine te se na taj način zainteresovani kandidati mogu bliže upoznati sa organizacijom i nadležnostima komisija.

Uz prijavu na Javni poziv, u kojoj je potrebno navesti ime i prezime podnosioca, adresu stanovanja, broj telefona i naznačiti naziv komisije za koju se podnosi prijava, potrebno je da zainteresovani kandidat dostavi svoju biografiju.

Javni poziv otvoren je do 18. oktobra 2017. godine a prijave se predaju u zgradi Opštinske uprave Gradiška, Vidovdanska 1A Gradiška.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

                                                                                                         Predsjednik Komisije

                                                                                                        Tomislav Kovačević s.r.