20.10.2017. Share

OBAVJEŠTENJE – SP i KD „Prosvjeta“ Gradiška raspisuje tradicionalni Konkurs: „Istina o Srbima“

SP i KD „Prosvjeta“ Gradiška
raspisuje tradicionalni Konkurs:
Istina o Srbima“

Na konkurs se šalju radovi u stihu i prozi, sa opštom temom o ljepoti i tragici srpskog naroda.
Radove slati u tri primjerka sa šifrom (Rješenje šifre u koverti – odvojeno).

Za stih i prozu su po tri nagrade (I, II, III).

Konkurs je otvoren do 01.12.2017. godine.

Adresa: SP i KD Prosvjeta OO Gradiška, Ulica Mitropolita Georgija Nikolajeviča 22, 78 400 Gradiška, sa naznakom: Istina o Srbima.

Očekujemo Vaše radove.

Predsjednik OOSD i KD „Prosvjeta“
M. Milisavić