02.10.2017. Share

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Јавни позив за повјеравање обављања тржничке дјелатности на мало на сточним пијацама Градишка и Нова Топола

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Обавјештавају се сва заинтересована правна лица да је објављен Јавни позив за повјеравање обављања тржничке дјелатности на мало на сточним пијацама Градишка и Нова Топола.
Понуде за учешће у Јавном позиву се предају на протокол Општинске управе службе Општине Градишка, улица Видовданска 1А (канцеларија бр.7) у року од петнаест (15) дана од дана објављивања обавјештења тј. закључно са 17. 10. 2017. године до 12:00 часова.

Отварање понуда ће се извршити дана 19. 10. 2017. године у 12:30 часова. 

Цјелокупан текст Јавног позива  објављен је на Oгласној плочи Општинске управе општине Градишка и web страници www.opstina-gradiska.com

Све информације о условима учешћа у Јавном позиву и потребној документацији, могу се добити у Општинској управи општине Градишка, контакт особе:
Зоран Тубин, тел. 051/810-344,
Наташа Голић, тел. 051/810-358.

                                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                   Зоран  Аџић

Јавни позив можете преузети овдје.
Образац понуде и пријаве можете преузети овдје.