06.10.2017. Share

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ДИЗЕЛ – ГОРИВА ЗА ЗАСНИВАЊЕ НОВОГ ПРОИЗВОДНОГ ЦИКЛУСА ЗА 2017/2018.ГОДИНУ

ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за привреду
и пољопривреду

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ДИЗЕЛ – ГОРИВА ЗА ЗАСНИВАЊЕ НОВОГ ПРОИЗВОДНОГ ЦИКЛУСА ЗА 2017/2018.ГОДИНУ

Под­сти­цај­на сред­ства за регресирање дизел-горива утвр­ђу­ју се у изно­су од 0,60 КМ/литри и одо­бра­ва­ју се за повр­ши­не које су реги­стро­ва­не као обра­ди­ве у РПГ, за заснивање новог производног циклуса у производној 2017/2018. години.
Корисници регресирано дизел гориво купују по малопродајној цијени умањеној за износ регреса од 0,60 КМ/литри.
Право на подстицајна средства за регресирање дизел-горива остварују регистрована пољопривредна газдинства, која су извршила пријаву начина коришћења пољопривредног земљишта у 2017.години. Регресирано дизел гориво ће се моћи куповати без прекида до 31.12.2017.год. у количини од 20 литара по хектару – за све биљне културе.

Куповина дизел-горива може се извршити код следећих овлаштених дистрибутера:

  1. ,,НЕСТРО ПЕТРОЛ” – у Градишци и Новој Тополи,
  2. ,,КРАЈИНА ПЕТРОЛ” – у Градишци на транзиту и Горњим Подградцима,
  3. ,,МАЏАР” – Ламинци Брезици,
  4. ,,НЕШКОВИЋ” – у Градишци, Брестовчини и Новој Тополи,
  5. ,,БРЧКО ГАС” – у Градишци на транзиту и
  6. „СУПЕР ПЕТРОЛ” у Градишци.

Захтјев за остваривање права на регрес за дизел гориво пољопрвредни произвођачи преузимају у зависности од мјеста становања на следећим локацијама:

МЈЕСНИ УРЕД У НОВОЈ ТОПОЛИ:
БЕРЕК, ЋЕЛИНОВАЦ, ЦЕРОВЉАНИ, ДОЊА ЈУРКОВИЦА, ДОЊИ КАРАЈЗОВЦИ, ЕЛЕЗАГИЋИ, ГОРЊА ЈУРКОВИЦА, ГОРЊИ КАРАЈЗОВЦИ, ЈАЗОВАЦ, КОЧИЋЕВО, МАШИЋИ, МИЉЕВИЋИ, НОВА ТОПОЛА, ПЕТРОВО СЕЛО, РОГОЉИ, РОМАНОВЦИ, РОВИНЕ, СЕФЕРОВЦИ, СРЕДЊА ЈУРКОВИЦА, ШАШКИНОВЦИ, ТРОШЕЉИ, ВАКУФ И ВИЛУСИ.

ОПШТИНСКА УПРАВА ГРАДИШКА, ШАЛТЕР Бр. 8:
БОК ЈАНКОВАЦ, БУКОВАЦ, ВРБАШКА, БРЕСТОВЧИНА, ГАШНИЦА, ГОРЊА ДОЛИНА, БИСТРИЦА, ГРАДИШКА ГРАД, ГРБАВЦИ, ГРЕДА, ДРАГЕЉИ, ДОЊА ДОЛИНА, ДУБРАВЕ, ЖЕРАВИЦА, КИЈЕВЦИ, КОЗИНЦИ, КОЗАРА, КРУШКИК, ЛУЖАНИ, ЛАМИНЦИ БРЕЗИЦИ, ЛАМИНЦИ ЈАРУЖАНИ, ЛАМИНЦИ СРЕЂАНИ, САМАРЏИЈЕ, ЛАМИНЦИ ДУБРАВЕ, ЛИПОВАЧА, ЛИСКОВАЦ, МАЧКОВАЦ, МИЧИЈЕ, НОВО СЕЛО, ОРАХОВА, ОРУБИЦА, ТУРЈАК, ТРНОВАЦ, ЦИМИРОТИ, ЧИКУЛЕ И ЧАТРЊА.

МЈЕСНИ УРЕД ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ:
ДОЊИ ПОДГРАДЦИ, ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ, ЈАБЛАНИЦА, МИЛОШЕВО БРДО, СОВЈАК И ТРЕБОВЉАНИ.

Приликом куповине захтјев се подноси овлаштеном дистрибутеру, уз приложену (неовјерену) копију личне карте или копије ЈИБ-а (правна лица). Укупно одобрене количине могу се реализовати у неколико одвојених куповина, али само на истој бензинској станици, односно тамо гдје је поднешен захтјев приликом прве куповине.

ТАКОЂЕ ОБАВЈЕШТАВАМО ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ ДА ИЗВРШЕ ПРОВЈЕРУ АКТИВНОСТИ ТРАНСАКЦИОНОГ ИЛИ ЖИРО РАЧУНА ПРИЛОЖЕНОГ ПРИЛИКОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА, А У СВРХУ ИСПЛАТЕ НОВЧАНОГ ДИЈЕЛА ПОДСТИЦАЈА ПО ХЕКТАРУ.

Све додатне информације могу се добити у шалтер сали Општинске управе општине Градишка на шалтеру број 8 или путем телефона 051/810-408 и 051/810-344.