06.10.2017. Share

OBAVJEŠTENJE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA REGRESIRANJE DIZEL – GORIVA ZA ZASNIVANJE NOVOG PROIZVODNOG CIKLUSA ZA 2017/2018.GODINU

OPŠTINSKA UPRAVA
Odjeljenje za privredu i poljoprivredu

OBAVJEŠTENJE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA REGRESIRANJE DIZEL – GORIVA ZA ZASNIVANJE NOVOG PROIZVODNOG CIKLUSA ZA 2017/2018.GODINU

Pod­sti­caj­na sred­stva za regresiranje dizel-goriva utvr­đu­ju se u izno­su od 0,60 KM/litri i odo­bra­va­ju se za povr­ši­ne koje su regi­stro­va­ne kao obra­di­ve u RPG, za zasnivanje novog proizvodnog ciklusa u proizvodnoj 2017/2018. godini.
Korisnici regresirano dizel gorivo kupuju po maloprodajnoj cijeni umanjenoj za iznos regresa od 0,60 KM/litri.
Pravo na podsticajna sredstva za regresiranje dizel-goriva ostvaruju registrovana poljoprivredna gazdinstva, koja su izvršila prijavu načina korišćenja poljoprivrednog zemljišta u 2017.godini. Regresirano dizel gorivo će se moći kupovati bez prekida do 31.12.2017.god. u količini od 20 litara po hektaru – za sve biljne kulture.

Kupovina dizel-goriva može se izvršiti kod sledećih ovlaštenih distributera:

  1. ,,NESTRO PETROL” – u Gradišci i Novoj Topoli,
  2. ,,KRAJINA PETROL” – u Gradišci na tranzitu i Gornjim Podgradcima,
  3. ,,MADžAR” – Laminci Brezici,
  4. ,,NEŠKOVIĆ” – u Gradišci, Brestovčini i Novoj Topoli,
  5. ,,BRČKO GAS” – u Gradišci na tranzitu i
  6. „SUPER PETROL” u Gradišci.

Zahtjev za ostvarivanje prava na regres za dizel gorivo poljoprvredni proizvođači preuzimaju u zavisnosti od mjesta stanovanja na sledećim lokacijama:

MJESNI URED U NOVOJ TOPOLI:
BEREK, ĆELINOVAC, CEROVLjANI, DONjA JURKOVICA, DONjI KARAJZOVCI, ELEZAGIĆI, GORNjA JURKOVICA, GORNjI KARAJZOVCI, JAZOVAC, KOČIĆEVO, MAŠIĆI, MILjEVIĆI, NOVA TOPOLA, PETROVO SELO, ROGOLjI, ROMANOVCI, ROVINE, SEFEROVCI, SREDNjA JURKOVICA, ŠAŠKINOVCI, TROŠELjI, VAKUF I VILUSI.

OPŠTINSKA UPRAVA GRADIŠKA, ŠALTER Br. 8:
BOK JANKOVAC, BUKOVAC, VRBAŠKA, BRESTOVČINA, GAŠNICA, GORNjA DOLINA, BISTRICA, GRADIŠKA GRAD, GRBAVCI, GREDA, DRAGELjI, DONjA DOLINA, DUBRAVE, ŽERAVICA, KIJEVCI, KOZINCI, KOZARA, KRUŠKIK, LUŽANI, LAMINCI BREZICI, LAMINCI JARUŽANI, LAMINCI SREĐANI, SAMARDžIJE, LAMINCI DUBRAVE, LIPOVAČA, LISKOVAC, MAČKOVAC, MIČIJE, NOVO SELO, ORAHOVA, ORUBICA, TURJAK, TRNOVAC, CIMIROTI, ČIKULE I ČATRNjA.

MJESNI URED GORNjI PODGRADCI:
DONjI PODGRADCI, GORNjI PODGRADCI, JABLANICA, MILOŠEVO BRDO, SOVJAK I TREBOVLjANI.

Prilikom kupovine zahtjev se podnosi ovlaštenom distributeru, uz priloženu (neovjerenu) kopiju lične karte ili kopije JIB-a (pravna lica). Ukupno odobrene količine mogu se realizovati u nekoliko odvojenih kupovina, ali samo na istoj benzinskoj stanici, odnosno tamo gdje je podnešen zahtjev prilikom prve kupovine.

TAKOĐE OBAVJEŠTAVAMO POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE DA IZVRŠE PROVJERU AKTIVNOSTI TRANSAKCIONOG ILI ŽIRO RAČUNA PRILOŽENOG PRILIKOM REGISTRACIJE POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA, A U SVRHU ISPLATE NOVČANOG DIJELA PODSTICAJA PO HEKTARU.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u šalter sali Opštinske uprave opštine Gradiška na šalteru broj 8 ili putem telefona 051/810-408 i 051/810-344.