18.09.2017. Share

ПОДСТИЦАЈИ

Ред. бр.

Назив подстицаја

Врста

Циљ

Служба која спроводи процедуру

На снази од

1

Подршка новом запошљавању радника (до 30 и преко 30 година старости)

грант

Ново запошљавање

Одјељење за привреду и пољопривреду

16.2.2017. год

2

Покретање пословне дјелатности у текућој години

грант

Едукација привредника

Одјељење за економски развој

17.2.2017. год.

3

Набавка опреме за привреднике

грант

Набавка опреме

Одјељење за привреду и пољопривреду

18.2.2017. год.

4

Подршка привредника за едукацију и добијање сертификата

грант

Едукација и сертификација

Одјељење за привреду и пољопривреду

19.2.2017. год.

5

Подршка за преквалифакацију радника

грант

Оспособљавање радника

Одјељење за привреду и пољопривреду

20.2.2017. год.

6

Подршка самозапошљавању и самозапошљавање жена из руралних крајева

грант

Самозапошљавање људи из руралних крајева

Одјељење за привреду и пољопривреду

21.2.2017. год.

7

Ослобађање плаћања трошкова уређења у зони Нова Топола

ослобађање од плаћања

Смањење трошкова пословања

Одјељење за просторно планирање и грађење/Одјељење за привреду и пољопривреду

2012. год.

8

Ослобађање претварања пољопривредног у грађевинско земљиште у зони Нова Топола

ослобађање од плаћања

Смањење трошкова пословања

Одјељење за просторно планирање и грађење/Одјељење за привреду и пољопривреду

2012. год.

9

Умањење плаћања трошкова ренте у зони Нова Топла за пољопривредна предузећа

ослобађање од плаћања

Смањење трошкова пословања

Одјељење за просторно планирање и грађење/Одјељење за привреду и пољопривреду

2012. год.

10

Савјетодавне услуге

обуке

Едукација привредника

Одјељење за економски развој

проводи се у континуитету