26.09.2017. Share

Информација о обавезама власника паса и мачака поводом Свјетског дана бјеснила

Информација о обавезама власника паса и мачака поводом Свјетског дана бјеснила

У свијету се 28. септембар обиљежава као Свјетски дан заразне вирусне болести бјеснила.
Обиљежавањем дана се промовише борба против бјеснила и уједно се позивају власници и држаоци животиња да се укључе у акцију ради елиминисања бјеснила.
Бјеснило (Rabies, Lyssa ) је заразна, вирусна болест, од које обољевају домаће и дивље животиње и човјек. Вирус бјеснила је неуротропан и узрокује акутну упалу мозга. То је једна од најсмртоноснијих зооноза, а најчешће обољевају пси, вукови, мачке и лисице.
Болест се јавља у скоро свим подручјима свијета, а на подручју Републике Српске је, према извјештају Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, задњи пут утврђена у 2014. години.
Ради заштите здравља људи и животиња од заразне болести бјеснила спроводи се обавезна мјера вакцинације паса старијих од три мјесеца против бјеснила једном годишње, а од 2011. године се на цијелом подручју БиХ и РС у склопу ИПА пројекта (инструменти предприступне помоћи) којег финансира Европска унија спроводи два пута годишње у прољеће и јесен орална вакцинација лисица против бјеснила.
Циљ је да се искорјени бјеснило и постигне статус земље слободне од бјеснила.
Приоритет је заштита здравља људи од зооноза као што је бјеснило.
По новом Закону о ветеринарству у Републици Српској („Службени гласник РС“, број 75/17) који је ступио на снагу током августа 2017. године власник пса и мачке је обавезан обиљежити животињу микрочипом, имати исправу о упису у Регистар паса и мачака и вакцинисању пса и мачке против бјеснила.
Унос у регистар, вакцинацију пса и мачке и издавање докумената врши овлаштена ветеринарска организација.
Регистар паса и мачака води Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Сви власници паса и мачака су дужни заштити здравље животиња од инфекција кроз вакцинацију и контролу паразита, обезбједити им потребну и редовну количину хране и воде, те бринути о њиховој добробити укључујући потребе понашања, смјештаја и хигијене, као и од нежељене репродукције кроз контрацепцију или стерилизацију.
Власник је дужан да контролише размножавање кућног љубимца и осигура му адекватне услове држања и његе, а начини контроле размножавања могу бити превентивно дјеловање, стерилизација или кастрација животиње.
Сријечавањем стварања нежељеног потомства спријечавамо појаву напуштених животиња, а кастрираним или стерилисаним животињама омогућавамо квалитетнији живот.

Забрањено је напуштати животиње.
Власник пса и мачке је дужан да угинулу, отуђену и одлуталу животињу најкасније у року од осам дана од насталог догађаја пријави овлаштеној ветеринарској организацији, као и сваку другу промјену и промјену здравственог стања, а ОДМАХ ако озљеди људе.
Над псима и мачкама над којима се не спроводе прописане мјере спроводиће се мјере у складу са условима и прописима о добробити животиња, које укључују и мјеру трајног одузимања животиње.

За додатне информације се обратите у Вашу овлаштену ветеринарску организацију.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊA

Бранко Стојнић