04.10.2017. Share

OBAVJEŠTENJE – ODLUKA o utvrđivanju lista kandidata za izbore članova savjeta mjesnih zajednica

O D L U K U o utvrđivanju lista kandidata za izbore članova savjeta mjesnih zajednica možete preuzeti ovdje.