08.01.2018. Share

Opština Gradiška je ispunila uslove za sertifikaciju opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem

Opština Gradiška je ispunila uslove za sertifikaciju opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem, prema zahtjevima BFC SEE (Business Friendly Certification South East Europe) standarda sa ostvarenih 88,1 od maksimalnih 100 poena.

Verifikaciona komisija je nakon obavljene verifikacione posjete 07.11.2017. godine Opštini Gradiška sačinila izvještaj o ispunjenosti BFC SEE kriterijuma i uputila ga na regionalnu potvrdu Akreditacionom tijelu BFC SEE. Regionalni savjet NALED-a za jugoistočnu Evropu je Opštini Gradiška poslao Potvrdu o ispunjenosti kriterijuma programa sertifikacije gradova/opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi, u skladu sa standardom BFC SEE:2014. Od datuma odluke Regionalnog savjeta, Opština Gradiška stiče naziv „Povoljno poslovno okruženje“ odnosno „Business Friendly City“ i pravo korišćenja i isticanja zaštitnog znaka Sertifikacije u skladu sa knjigom standarda.

Postignuta unapređenja tokom ovog procesa u smislu efikasnosti i transparentnosti opštinske administracije, osnaživanje javno-privatnog dijaloga će se u narednom periodu još više učvrstiti kako bi se stvorile pretpostavke za ubrzanje lokalnog ekonomskog razvoja radi podizanja kvaliteta života građana Gradiške.

Opština Gradiška je tokom procesa implementacije BFC SEE standarda imala nesebičnu i sveobuhvatnu podršku RAST (Restoring Accountability and Supporting Transformation) projekta koga finansira USAID, a implementira agencija CRS.