09.03.2017. Share

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА – Измјена дијелова урбанистичког и регулационог плана

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

Ј А В Н И   П О З И В

Скупштина општине Градишка је на сједници одржаној 16.02.2017. године усвојила Одлуку о приступању измјени дијела Урбанистичког пројекта „Мањуреви-Стадион-Топлана“ и Одлуку о приступању измјени дијела Регулационог плана Агроиндустријске зоне у Новој Тополи.

Позивају се сва заинтересована лица која су власници непокретности у обухвату ових планова, да у року од 15 дана од дана објављивања овог позива /09.март 2017. године/ доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту које је у њиховом власништву. Приједлози и сугестије се достављају у писменој форми и предају на шалтеру број 9, у шалтер сали Општинске управе Градишка.