БУЏЕТ

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА ЗА 2017. ГОДИНУ

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА ЗА 2016. ГОДИНУ

НАЦРТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА ЗА 2017. ГОДИНУ

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2016. ГОДИНЕ

ОПЕРАТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИВРЕМЕНОГ ФИНАНСИРАЊА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА ЗА ПЕРИОД 01.07-31.12. 2016. ГОДИНЕ НА ОСНОВУ РЈЕШЕЊА ОКРУЖНОГ СУДА У БАЊА ЛУЦИ О ИЗРИЦАЊУ ПРИВРЕМЕНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ МЈЕРЕ БРОЈ 11 0 У 019058 16 У ОД 13.07.2016. ГОДИНЕ

ОПЕРАТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ ГРАДИШКА ЗА ПЕРИОД ПРИВРЕМЕНОГ ФИНАНСИРАЊА У I И II КВАРТАЛУ 2016. ГОДИНЕ

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ

ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ЗА 2016. ГОДИНУ