BUDŽET

BUDŽET OPŠTINE GRADIŠKA ZA 2017. GODINU

BUDŽET OPŠTINE GRADIŠKA ZA 2016. GODINU

NACRT BUDŽETA OPŠTINE GRADIŠKA ZA 2017. GODINU

IZVRŠENjE BUDžETA OPŠTINE GRADIŠKA ZA PERIOD 01.01-30.06.2016. GODINE

OPERATIVNI FINANSIJSKI PLAN PRIVREMENOG FINANSIRANjA OPŠTINE GRADIŠKA ZA PERIOD 01.07-31.12. 2016. GODINE NA OSNOVU RJEŠENjA OKRUŽNOG SUDA U BANjA LUCI O IZRICANjU PRIVREMENE ADMINISTRATIVNE MJERE BROJ 11 0 U 019058 16 U OD 13.07.2016. GODINE

OPERATIVNI FINANSIJSKI PLAN OPŠTINE GRADIŠKA ZA PERIOD PRIVREMENOG FINANSIRANjA U I I II KVARTALU 2016. GODINE

IZVRŠENjE BUDžETA ZA 2015. GODINU

PRIJEDLOG BUDžETA ZA 2016. GODINU