Обавјештења

Тим за квалитет Општине Градишка ОБАВЈЕШТАВА грађане да ће се у периоду од 14.12. до 22.12.2017. године вршити испитивање задовољства грађана општинским услугама. Анкетирање ће се проводити у просторијама Општинске управе општине Градишка – шалтер сала, чекаоницама ЈЗУ Дома здравља

Позив на 12. редовну сједницу можтете преузети овдје. Материјал за сједницу можете преузети овдје.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  ПОЉОПРИВРЕДНИМ  ПРОИЗВОЂАЧИМА  О  НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА  ПРАВА НА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Агенција за аграрна плаћања расписала је Јавни позив за подношење захтјева за одобравање средстава за набавку опреме за наводњавање. ЈАВНИ ПОЗИВ

Гендер центар Републике Српске се сваке године прикључује свјетској кампањи 16 дана активизма борбе против насиља над женама, која траје од 25. новембра до 10. децембра (Међународног дана људских права), спроводећи кампање подизања свијести јавности о овом облику насиља у

Текст позива на јавнe расправe можете преузети овдје. Нацрте аката за јаве расправе можете преузети овдје.

О б а в ј е ш т е њ е У складу са Наредбом о одређивању предузећа, установа и других организација које су дужне да раде у дане празника Републике Српске – Пречишћен текст („Службени гласник оштине Градишка“, број

Текст конкурса можете преузети овдје. Текст пријаве за додјелу студентских стипендија можете преузети овдје.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТАНОВНИШТВО ВЕЗАНО ЗА НАСТУПАЈУЋУ СЕЗОНУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ ПРИПРЕМАЊА СВИЊСКОГ МЕСА ЗА ЗИМНИЦУ Будући да наступа сезона традиционалног припремања свињског меса за зимницу, а ради  заштите здравља људи и животиња од заразних и паразитских болести дајемо важна обавјештења: ТРИХИНЕЛОЗА (Trichinellosis)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА О Г Л А С Обавјештава се јавност да ће Нацрт измјене дијела Регулационог плана Агроиндустријске зоне у Новој Тополи бити на јавном увиду у периоду од 20. новембра до 20. децембра 2017 године. Нацрт Плана