Obavještenja

Tim za kvalitet Opštine Gradiška OBAVJEŠTAVA građane da će se u periodu od 14.12. do 22.12.2017. godine vršiti ispitivanje zadovoljstva građana opštinskim uslugama. Anketiranje će se provoditi u prostorijama Opštinske uprave opštine Gradiška – šalter sala, čekaonicama JZU Doma zdravlja

Poziv na 12. redovnu sjednicu možete preuzeti ovdje. Materijal z asjednicu možete preuzeti ovdje.

OBAVJEŠTENJE  POLJOPRIVREDNIM  PROIZVOĐAČIMA  O  NAČINU OSTVARIVANJA  PRAVA NA SREDSTVA ZA NABAVKU OPREME ZA NAVODNJAVANJE Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Agencija za agrarna plaćanja raspisala je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje sredstava za nabavku opreme za navodnjavanje. JAVNI POZIV

Gender centar Republike Srpske se svake godine priključuje svjetskoj kampanji 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama, koja traje od 25. novembra do 10. decembra (Međunarodnog dana ljudskih prava), sprovodeći kampanje podizanja svijesti javnosti o ovom obliku nasilja u

Tekst poziva na javne rasprave možete preuzeti ovdje. Nacrte akata za javnе raspravе možete preuzeti ovdje.

O b a v j e š t e nj e U skladu sa Naredbom o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koje su dužne da rade u dane praznika Republike Srpske – Prečišćen tekst („Službeni glasnik oštine Gradiška“, broj

Tekst konkursa možete preuzeti ovdje. Tekst prijave za dodjelu studentskih stipendija možete preuzeti ovdje.

OBAVJEŠTENjE ZA STANOVNIŠTVO VEZANO ZA NASTUPAJUĆU SEZONU TRADICIONALNOG PRIPREMANJA SVINJSKOG MESA ZA ZIMNICU Budući da nastupa sezona tradicionalnog pripremanja svinjskog mesa za zimnicu, a radi  zaštite zdravlja ljudi i životinja od zaraznih i parazitskih bolesti dajemo važna obavještenja: TRIHINELOZA (Trichinellosis)

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE GRADIŠKA O G L A S Obavještava se javnost da će Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana Agroindustrijske zone u Novoj Topoli biti na javnom uvidu u periodu od 20. novembra do 20. decembra 2017 godine. Nacrt Plana