Вијести националне мањине

Роми су народ с врло богатом културом и традицијом што их и чини посебнима. Током историје су се досељавали на подручје Европе, а данас спадају у маргинализоване групе друштва и живе на рубу егзистенције што утиче на све компоненте њиховог

Удружење жена Ромкиња “Романо Тернипе” Градишка, од новембра 2014. године до маја 2015. године је имплементирало пројекат “Центар за жене” финансиран од стране Америчке амбасаде у Сарајеву с циљем промоције здравих животних стилова и оснаживања Ромкиња. Циљ пројекта је подизање