Centar za investitore

U okviru Opštinske uprave Gradiška, Odjeljenja za ekonomski razvoj, uspostavljen je Centar za investitore specijalizovan za investicionu podršku i pružanje usluga investitorima sa fokusom na pružanje ključnih informacija za otpočinjanje preduzetničkog poduhvata, registracije preduzeća, pribavljanja dokumentacije, komunikacije se loklanim preduzećima, donatorskim i drugim organizacijama, institucijama lokalnog i republičkog nivoa. Centar je uspostavljen kao servis koji pruža usluge domaćim privrednicima, postojećim i novim investitorima na sprovođenju svih procedura u okviru investicionog poduhvata, uključujući i adekvatnu savjetodavnu i postinvesticionu podršku. Centar za investitore predstavlja profesionalan, visoko specijalizovan tim ljudi, koji nudi visokokvalitetan servis za domaće privrednike, postojeće i buduće investitore koji su zainteresovani za nova ulaganja i uspostavljanje privredne saradnje na području opštine Gradiška.

Osnovni zadatak Centra je pružanje svih potrebnih informacija za investitore na jednom mjestu!

Iskustva tima u okviru Centra za investitore, plasiranjem pravovremenih informacija mogu pomoći investitorima da uštede svoje vrijeme, smanje troškove, ubrzaju procedure i započnu investcioni poduhvat u zadanim rokovima.

Centar za investitore postojećim i novim investitorima nudi visoko kvalitetan servis i rješenja koja su prilagođena i u skladu sa potrebama privrednika, ulagača, a koja su usklađena i sprovode sa jasnom vizijom investicione strategije.

Otvorenost, profesionalnost, posvećenost i partnerski odnos baziran na poštovanju, povjerenju i zajedničkim interesima, predstvalja osnovna načela Centra za investitore.

O mogućnostima za ulaganje, slobodnim lokacijama, kapitalnim projektima, investicionoj ponudi opštine Gradiška možete se informisati na investicionom portalu:

www.investingradiska.com

Kontaktirajte nas i pokrenite vašu investiciju uz našu podršku
INVEST IN GRADIŠKA“
Тел: +387 51 810 333 и +387 51 810 334
E-mejl:
nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com