Demografija

U posljednjoj deceniji 20. vijeka većina opština u Republici Srpskoj je zahvaćena demografskom stagnacijom i depopulacijom, koja je posljedica promjena u prirodnom, migracionom i strukturnom obilježju stanovništva uzrokovana minulim ratnim dešavanjima.

Opština Gradiška spada u veće opštine Republike Srpske prema broju stanovnika (59.334 u 2010. godini) i prema površini od 762 km2. Na osnovu gustine naseljenosti od 78 stanovnika po km2 svrstana je u red ruralnih opština.

Stanovništvo opštine 1948 – 2010


Izvor podataka: za period 1948 – 1993. godine Prostorni plan opštine 2005 -2020. godina, 2003 i 2010. godina procjena Republičkog zavoda za statistiku RS

U posmatranom periodu broj stanovnika opštine Gradiška kontinuirano je rastao do 1991. godine, a od 1993. godine dolazi do drastičnog pada, koji je prvenstveno posljedica ratnih migracija.

Povećanje broja stanovnika u periodu 1997. – 2003. godina nastalo je prvenstveno zahvaljujući doseljavanju stanovništva. Zbirni podaci o prirodnom i mehaničkom kretanju stanovništva pokazuju da je Gradiška u periodu 2007– 2010. godina, po osnovu ova dva registrovana pokazatelja, izgubila 716 stanovnika (pozitivan migracioni saldo od 75 i negativan prirodni priraštaj od ukupno 791 stanovnika).

Imajući u vidu konstantan pad prirodnog priraštaja i smanjenje učešća stanovništva od 0 do 15 godina (11,74% od ukupnog stanovništva u 2011. godini) može se procijeniti da u opštini Gradiška dolazi do daljeg pogoršanja starosne strukture stanovništva, do 15 godina.

U cilju povećanja prirodnog priraštaja i broja stanovnika, u junu 2012. godine izrađen je dokument, kojim se predlažu mjere lokalne populacione politike.

Prema preliminarnim rezultatima popisa stanovništva koji je 2013. godine sporoveden u BiH, opština Gradiška ima 56.727 stanovnika.