Природни ресурси

Захваљујући веома повољном географско – саобраћајном положају, општина Градишка посједује могућности стављања у функцију својих природних богатстава и потенцијала, а то су пољопривредно земљиште, шуме и подземне залихе питке воде.

Интензиван развој пољопривреде базира се на примјени савремених средстава и агротехничких мјера у земљорадњи, на изградњи савремених фарми, као и на подизању савремених плантажних воћњака.

Пољопривредно земљиште, као значајан генератор развоја, обухвата 67% територије општине, односно 50.761 hа. У Лијевче пољу најзаступљенија је производња ратарских и повртларских култура као и производња крмног биља, док је у Поткозарском дијелу најразвијеније воћарство.

На подручју општине изграђене су многобројне фарме музних крава, товних свиња, као и одређени број живинарских фарми.

Посебно интензиван развој забиљежен је у области воћарства, првенствено производњи јабуке, а све више крушке и шљиве, гдје је општина Градишка највећи произвођач воћа у БиХ.

Годишње се производи око 70.000 тона воћа, са наговјештајем константног повећања производње. Повећању производње, поред изузетно повољних климатских услова, доприноси и чињеница да су на подручју општине изграђене савремене хладњаче чији су смјештајни капацитети око 30.000 тона.

Шуме, као значајан ресурс општине, обухватају 33% њене територије. На бази овог природног ресурса, развила се дрвопрерађивачка индустрија, чији се почеци везују за 1855. годину када је изграђена прва пилана у Горњим Подградцима.

Значајан ресурс општине свакако су залихе питке воде, као и међународно пловна ријека Сава.