Привредни савјет

Привредни савјет представља савјетодавно тијело састављено од представника општинске управе, јавних служби који дјелују на локалном и државном нивоу, приватног сектора и организација цивилног друштва.
Основна функција привредног савјета јесте јачање јавно-приватног дијалога у циљу креирања и стварања бољег пословног амбијента на подручју локалне заједнице.

Документи
Одлука о измјени Одлуке о оснивању Привредног савјета општине Градишка
Рјешење о именовању Привредног савјета општине Градишка
Пословник о раду Привредног савјета општине Градишка

Записници са сједница
Записник са конститутивног састанка – 10.12.2014
Записник са другог састанка – 26.01.2015
Записник са трећег састанка – 05.05.2015
Записник са четвртог састанка – 06.11.2015
Записник са петог састанка – 04.04.2016
Записник са шестог састанка – 20.03.2017
Записник са седмог састанка – 30.05.2017

Контакт
Данило Шобот, дипл. ек.
Секретар Привредног савјета општине Градишка
Тел: +387 51 810 330
Електронска пошта: danilo.sobot@opstina-gradiska.com