Зашто инвестирати у Градишку…

Погодности које нудимо:

1. Изузетна локација за покретање пословања
 • Повољна геостратешка позиција – у Градишци је лоциран највећи и најзначајнији гранични улаз из Европе у БиХ;
 • Повољан геопрометни положај – Градишка је испресијецана важним комуникацијама које је повезују на сјеверу са ауто – путем Београд – Загреб и са жељезничком пругом која повезује Европу са Блиским истоком, на југу са Бањом Луком, те жељезницом и друмовима са Јадранским морем.
 • Директан излаз на међународно пловну ријеку Саву.
2. Уређена инфраструктура
 • Добра путна комуникација – сва насељена мјеста на подручју општине Градишка покривена са асфалтном путном мрежом;
 • Развијен комунални систем.
3. Пословно окружење
 • Традиционални индустријски сектори металопрераде, прераде пластике, дрво-прерађивачка, прехрамбена индустрија и друге области прерађивачке индустрије.
4. Природни и људски ресурси
 • Повољно пољопривредно земљиште Лијевче поља и Поткозарја омогућава развој ратарства, повртларства, сточарства, воћарства и прерађивачких капацитета;
 • Планина Козара, богата разним шумским потенцијалом (флором и фауном);
 • Залихе питке воде;
 • Повољна умјерено континентална клима;
 • Изванредне могућности за развој ловног, зимског и излетничког туризма;
 • Млада, креативна,образована и језички оспособљена радна снага.
5. Подршка локалне управе
 • Убрзане процедуре регистрације, издавања дозвола и рјешења на локалном нивоу;
 • Најнижа стопа пореза на добит у односу на окружење – порез на добит износи 10% уз могућност трансфера, сви производи су углавном ослобођени код извоза царинских оптерећења, а присутна је одређена стимулација на плану извоза;
 • Општина Градишка је спремна, за све своје дугорочне планиране пројекте и идеје, прихватити суфинансирање од стране домаћих и иностраних партнера, спремна је да се укључи у јавно-приватно партнерство у циљу повећања друштвено – економског развоја, побољшања просперитета општине и приближавања европским стандардима;
 • Подршка у поступку добијања различитих дозвола на вишим нивоима.