Javna preduzeća

Komunalno preduzeće „ VODOVOD“ a. d. Gradiška
Telefon: 051/ 813 – 157

Komunalno preduzeće „GRADSKA ČISTOĆA“ a.d. Gradiška
Telefon: 051 / 813 – 225
Faks: 051/814-790
E-mail: gradskacistoca@gmail.com
www.cistoca-gradiska.com

Komunalno preduzeće „ TOPLANA“ a.d. Gradiška
Telefon/faks: 051 / 813 – 264
E-mail: toplana@gradiska.com
www.toplanagradiska.com

Centar za socijalni rad Gradiška
Telefon: 051 / 814 – 853

Javno preduzeće „RADIO GRADIŠKA“
Telefon: 051 / 814 – 900
Faks: 051/ 814-651
E-mail: radiogradiska@gradiska.com
www.radiogradiska.net

Profesionalna vatrogasna jedinica Gradiška
Telefon: 051/ 814-724 ili 123