Активна удружења

На основу евиденције Одјељења за друштвене дјелатности у Општинској управи Градишка, на подручју Градишке општине активно дјелују 4 удружења националних мањина и то:

Удружење Црногораца и пријатеља „Луча“ општине Градишка – основано на оснивачкој скупштини 18.11.2009. године, а са званичним радом је почело након извршене судске регистрације и уписа у судски регистар удружења 15.01.2010. године.

Адреса: Мајора Милана Тепића 5, Градишка
Предсједник удружења: Тонко Јанковић
Телефон/факс: +387 51 825 101
Електронска пошта: luca.gradiska@gmail.com
Интернет сајт: https://sites.google.com/site/lucagradiska/
Удружење Пољака општине Градишка „Мак“ – основано 14.11.2010 године, а са званичним радом је почело након извршене судске регистрације и уписа у судски регистар удружења 13.03.2011. године.

Адреса: Жупна кућа Ћелиновац бб, Градишка
Предсједник удружења: Марија Буганик
Телефон: +387 65 678 889
Електронска пошта: udruzenje.mak@hotmail.com

Удружење Украјинаца„Верховена“ општине Градишка – основано 04.12. 2011. године.

Адреса: Церовљани 45, Градишка
Предсједник удружења: Данијела Лешчен
Телефон: +387 65 727 828
Електронска пошта: uu.verhovena@gmail.comУдружење Рома општине Градишка – основано 05.10.2000. године.

Адреса: Видовданска бб, Угловница 2, Градишка
Предсједник удружења: Саша Машић
Тел/факс: +387 51 814 179
Електронска пошта: urgradiska@yahoo.com
Интернет сајт: http://www.savezromars.org/