Укратко о мањинама на подручију општине Градишка

ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ И ПОЛОЖАЈУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

На подручју општине Градишка структуру становништва, поред три конститутивна народа чине и становници припадници националних мањина. Поред становника ромске популације, која је и најбројнија национална мањина, на подручју општине живи и одређен број Црногораца, Пољака, Украјинаца, Њемаца и других нација.

Општина не располаже поузданим подацима о броју становника који припадају националним мањинама и које националне мањине живе на подручју општине. Овај податак се не може поуздано ни дати без пописа становништва, који би децидно обухватио и ово питање. Подаци који су на располагању на основу пописа рађеног 1991. године не могу послужити као основа за евентуалну процјену. На основу пописа из 1991. године од укупно пописаних 60.062 становника, као Југословени изјаснило се 3.245 лица, а као остали 1.518 лица. С обзиром да се дио становништва из реда конститутивних народа и националних мањина у то доба изјашњавао као Југословени, на основу посљедњег пописа не може се дефинисати број становника који је припадао националним мањинама.

У периоду од 1991. године па до сада дошло је до великих миграција становништва изазваних ратним и поратним дешавањима на подручју општине, тако да је илузорно давати било какве процјене о броју становника који припадају националним мањинама. А резултати пописа из 2013. године још нису службено објављени.

Кроз рад Општинске управе, права за све грађане општине су идентична и у остварењу истих не постоји разлика, без обзира на националност или вјероисповијест. Изузев ромске популације, која често истиче у својим захтјевима националну припадност, у Општини се не појављују захтјеви странака које наглашавају припадност националним мањинама и на тај начин утичу на рјешавање истих, већ у складу са законским прописима остварују своја права, што показује да се већина припадника националних мањина уклапа у средину у којој живи.

Јавна установа Центар за социјални рад Градишка, вршећи редовне активности из своје надлежности, пружа услуге свим становницима са подручја општине, како припадницима конститутивних народа, тако и припадницима националних мањина. Увидом у евиденције корисника, може се закључити да међу корисницима има и извјестан број припадника националних мањина. Већина њих су припадници ромске мањине, као најбројније националне мањине на подручју општине Градишка.

У периоду од 26.новембра 2009. до 29.децембра 2009. године, Центар за социјални рад је на територији општине Градишка обавио попис ради утврђивања стања и потреба припадника ромске националне мањине. Попис је проведен у организацији Савјета министара БиХ, Министарства за људска права и избјеглице, а с циљем утврђивања стања у којима живе припадници ромске популације на нивоу БиХ, те на нивоу појединих локалних заједница. Добијени подаци користе се за утврђивање: бројног стања ромске популације, броја домаћинстава, стамбених услова у којима живе припадници ромске популације, образовног нивоа, школовања, запослености, укључености и заступљености у друштвеном животу и слично. У наведеном периоду, на подручју општине Градишка, пописано је 130 ромских домаћинстава (410 чланова). Попис је обављен на основу посјета сваком од наведених домаћинстава на терену, увидом у социо-економске прилике и расположиву службену документацију. Попис је обављен на добровољној основи, а извјестан број домаћинстава није пописан, јер нису затечени на адреси пребивалишта или из разлога што чланови домаћинства нису пристали на попис (око 20 домаћинстава). Резултати пописа су прослијеђени надлежним у Министарство за људска права и избјеглице БиХ ради даљње обраде и формирања јединствене базе података, а по један примјерак сета попуњених образаца се налази у Центру за социјални рад Градишка. Поменута јединствена база података још увијек није у функцији, тако да се за сада, може користити само евиденција из формулара који се налазе у Центру. С обзиром на наведено, може се закључити да о социо-економским приликама у којима живе припадници ромске народности на подручју општине Градишка постоје релевантни подаци, који се већ користе у раду Центра.

О бројном стању и социјалном положају припадника осталих националних мањина Центар за социјални рад нема евиденцију, осим ако су евидентирани као корисници неког од права из области социјалне заштите код овог центра.