Neadministrativne usluge

Komunalno preduzeće „ VODOVOD“ a. d. Gradiška

Ulica Kozarskih brigada br.36A
78 400 Gradiška
Telefon: 051/813-157
Faks: 051/813-733
E-mail: vodovod@gradiska.com
Web stranica: www.vodovodgradiska.com

Komunalno preduzeće „GRADSKA ČISTOĆA“ a.d. Gradiška

Ulica Bistrička br. 1
Telefon: 051 / 813 – 225
Faks: 051/814-790
E-mail: gradskacistoca@gmail.com
Web stranica: www.cistoca-gradiska.com

IEE d.o.o. Banja Luka, PJ „TOPLANA“ Gradiška

Ulica Vojvode Mišića br. 64
78 400 Gradiška
Telefon: 051/ 816- 264
Faks: 051/ 813- 264
BESPLATNI INFO TELEFON: 080 05 03 06
E-mail: info@ieegroup.net
Web stranica: www.ieegroup.net

Javna ustanova „CENTAR ZA SOCIJALNI RAD“ Gradiška

Ulica Kozarskih brigada br.34
78 400 Gradiška
Telefon: 051/ 814- 853
Tel./ faks: 051/ 813- 118
E-mail: socijalnirad@gradiska.com

Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „LEPA RADIĆ“

Ulica Milana Tepića br.12
78 400 Gradiška
Telefon: 051/809-860
Faks: 051/809-861
E-mail: vrtic@gradiska.com
Web stranica: www.vrticigradiska.com

Javno preduzeće „RADIO GRADIŠKA“

Telefon: 051 / 814 – 900
Faks: 051/ 814-651
E-mail: radiogradiska@gradiska.com
Web stranica: www.radiogradiska.net

Javna ustanova „NARODNA BIBLIOTEKA“ Gradiška

Ulica Mitropolita Georgija Nikolajeviča br.22
78 400 Gradiška
Tel./ faks: 051/826-321
E-mail: narodnabibliotekagradiska@gmail.com
Web stranica: www.biblioteka-gradiska.com

Javna ustanova „ZAVIČAJNI MUZEJ“ Gradiška

Ulica Mladena Stojanovića br.16
78 400 Gradiška
Tel./ faks: 051/813-000
E-mail: muzejgr@teol.net muzejgr@yahoo.com

JZU „DOM ZDRAVLJA“ Gradiška

Ulica Mladena Stojanovića br. 18
78 400 Gradiška
Tel: 051/826-720
Faks: 051/813-392
E-mail: domzdravlja@gradiska.com
Web stranica: www.dzgradiska.com

JZU „APOTEKA GRADIŠKA“ Gradiška

Ulica Vidovdanska br.11
78 400 Gradiška
Telefon: 051/813-130
Faks: 051/814-768
E-mail: apotekag@teol.net
Web stranica: www.apoteke-gradiska.rs.ba