Демографија

У посљедњој деценији 20. вијека већина општина у Републици Српској је захваћена демографском стагнацијом и депопулацијом, која je посљедица промјена у природном, миграционом и структурном обиљежју становништва узрокована минулим ратним дешавањима.

Општина Градишка спада у веће општине Републике Српске према броју становника (59.334 у 2010. години) и према површини од 762 km2. На основу густине насељености од 78 становника по km2 сврстана је у ред руралних општина.

Становништво општине 1948 – 2010


Извор података: за период 1948 – 1993. године Просторни план општине 2005 -2020. година, 2003 и 2010. година процјена Републичког завода за статистику РС

У посматраном периоду број становника општине Градишка континуирано је растао до 1991. године, а од 1993. године долази до драстичног пада, који је првенствено посљедица ратних миграција.

Повећање броја становника у периоду 1997. – 2003. година настало је првенствено захваљујући досељавању становништва. Збирни подаци о природном и механичком кретању становништва показују да је Градишка у периоду 2007– 2010. година, по основу ова два регистрована показатеља, изгубила 716 становника (позитиван миграциони салдо од 75 и негативан природни прираштај од укупно 791 становника).

Имајући у виду константан пад природног прираштаја и смањење учешћа становништва од 0 до 15 година (11,74% од укупног становништва у 2011. години) може се процијенити да у општини Градишка долази до даљег погоршања старосне структуре становништва, до 15 година.

У циљу повећaња природног прираштаја и броја становника, у јуну 2012. године израђен је документ, којим се предлажу мјере локалне популационе политике.

Према прелиминарним резултатима пописа становништва који је 2013. године спороведен у БиХ, општина Градишка има 56.727 становника.