Јавна предузећа

Комунално предузеће „ ВОДОВОД“ а. д. Градишка
Телефон:  051/  813 – 157

Комунално предузеће „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ а.д. Градишка
Телефон:  051 / 813 – 225
Факс: 051/814-790
E-mail: gradskacistoca@gmail.com
www.cistoca-gradiska.com

Комунално предузеће „ ТОПЛАНА“ а.д. Градишка
Телефон/факс: 051 / 813 – 264
E-mail: toplana@gradiska.com
www.toplanagradiska.com

Центар за социјални ради Градишка
Телефон:   051 / 814 – 853

Јавно предузеће „РАДИО ГРАДИШКА“
     
Телефон: 051 / 814 – 900
Факс: 051/ 814-651
E-mail: radiogradiska@gradiska.com
www.radiogradiska.net

Професионална ватрогасна јединица Градишка
Телефон: 051/ 814-724 или 123