Удружења грађана

Невладина организација (НВО) је удружење грађана или организација која није под надлежношћу владе и чији оснивач није држава. Због тога НВО је углавном независна од владе. Термин се углавном односи на друштвене, културне, правне и друге групе које се залажу за одређене циљеве који су превасходно непрофитни и некомерцијални. Невладине организације кроз своју активност штите интересе одређених група грађана и добијају све већи значај у развоју цивилног друштва.

Рад невладиних организација регулисан је Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, бр. 52/01). Овим законом су прописани начин оснивања, рад, финансирање, средства и престанак рада удружења и фондација.

Невладине организације имају одређене циљеве и задатке које проводе углавном кроз пројекте који се реализују у различитим областима, аплицирањем истих према Општини и другим донаторима.

Невладине организације на подручју општине Градишка које дјелују у области културе, борачко-инвалидске заштите, пољопривреде и спорта су већином директни корисници Буџета. Рад невладиних организација и активности које доприносе побољшању функционисања цивилног друштва на територији општине Градишка, регулисан је Одлуком о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама („Службени гласник општине Градишка број: 1/06, 4/13). Овом одлуком дефинисани су критерији праћења утрошка средстава невладиних организација која су им додијељена од општине Градишка путем конкурса.

Обзиром да невладин сектор у свијету заузима значајно мјесто у функционисању и развоју демократског друштва, општина Градишка подржава развој невладиног сектора, уз стално иницирање побољшања рада и ефикасније дјеловање невладиног сектора на подручју општине Градишка. Надлежни органи општине помажу удружењима грађана да израђују квалитетне пројекте корисне за унапређење и развој локалне заједнице.

Општина Градишка кроз финансирање пројеката НВО настоји приближити начин друштвеног живота наших грађана и развој грађанске и демократске свијести начину како је то уређено у другим европским земљама. Невладиним организацијама је омогућена свакодневна комуникација са надлежним Одјељењем за друштвене дјелатности и службеником за невладин сектор, који им пружају стручну помоћ при обављању њихових активности и омогућавају приступ потребним подацима и информацијама.

На подручју општине дјелује велики број културних и спортских удружења која се финансирају кроз буџетом предвиђене програме те инвалидне организације које су директни буџетски корисници. Поред наведених значајно мјесто припада удружењима која се финансирају кроз пројекте а то су:          

 1. Удружење „Мост“ Градишка
 2. Омладинска организација „ОМО“ Градишка
 3. Удружење грађана „Омладински центар Петар Кочић“ Романовци
 4. Удружење „Јеж“ Градишка
 5. Удружење грађана „Омладинска организација волонтери“ Градишка
 6. Омладински савјет општине Градишка
 7. Општинско удружење обољелих од ПТСП-а
 8. Савез жена обoљелих од рака дојке „Искра“ – Подружница Градишка
 9. Удружење „Аматерски радио клуб Михајло Пупин“ Градишка
 10. Удружење грађана „Едука” Градишка
 11. Светосавска омладинска заједница – Подружница  Градишка
 12. Удружење „Форум Градишчанаца“ Градишка
 13. Удружење грађана – дневни центар „Остаримо заједно“ Градишка
 14. Удружење грађана „777“ Градишка
 15. Удружење жена „Излазак Сунца“ Дубраве
 16. Удружење самохраних родитеља „Stella“ Градишка
 17. Удружење самохраних родитеља „Свјетлост“ Градишка
 18. Удружење „Жена и породица“ Градишка
 19. Удружење грађана „Растимо заједно“ Градишка
 20. Удружење родитеља са четверо и више дјеце општине Градишка
 21. Удружење иноватора Градишка
 22. Друштво „Јосип Броз Тито“ Бања Лука огранак Градишка
 23. Удружење Рома „Сунце – кхам“ – Градишка
 24. Удружење грађана „Ромски информативни центар“ Градишка
 25. Удружење жена Ромкиња „Романо тернипе“
 26. Удружење жена обољелих од рака дојке „Нарцис“ Градишка
 27. Удружење грађана „Развојни центар – СПЕКТАР“ Градишка
 28. Удружење „Радио клуб Градишка“ Градишка
 29. Удружење „Потрошач“ Градишка
 30. Удружење грађана „Еко планет“ Градишка
 31. Удружење грађана „Расадник“ Градишка
 32. Удружење грађана „Градишка села“ Градишка
 33. Удружење за рурални развој „Рурална мрежа“ Градишка
 34. Асоцијација за рурални развој „Поткозарје“ Г. Јурковица
 35. Удружење параплегичара, обољелих од дјечије парализе и тјелесних инвалида регије БЛ, Градишка
 36. Удружење ампутираца „УДАС“ Градишка
 37. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Градишка
 38. Удружење глувих и наглувих РС, Градишка
 39. Међуопштинска организација слијепих и слабовидих, Градишка
 40. Савез инвалида рада, Градишка
 41. Међуопштинско удружење цивилних инвалида – жртава рата Градишка
 42. Фондација „Српских ратних ветерана“ Градишка
 43. Општински одбор СУБНОР-а Градишка
 44. Удружење бивших логораша Другог свјетског рата, Градишка
 45. Борачка организација општине Градишка
 46. Удружење пензионера општине Градишка
 47.  Удружење војних пензионера Градишка