Побратимски градови

Град Кавала – Грчка

Град Квала – побратимски град од 1994. године на основу Одлуке бр. 01/1-023-20 Скупштине општине Градишка (Службени гласник општине Градишка бр.4/94)

Општина Ћуприја – Србија

Општина Ћуприја – побратимска општина од 1994. године на основну Одлуке бр. 01/1-023-21 Скупштине општине Градишка (Службени гласник општине Градишка бр.4/94)


Општина Неготино – Македонија

Општина Неготино – побратимска општина од 2006. године на основу Одлуке бр. 01/1-022-82/06 Скупштине општине Градишка (Службени гласник општине Градишка бр. 3/06)