Школство

Систем школства на подручју општине Градишка чине јавне установе предшколског, основног и средњег образовања као и установа за образовање одраслих. Предшколско васпитање и образовање одвија се кроз рад Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“, чији је оснивач Општина Градишка. Мрежу основних школа на подручју наше општине чини седам централних основних школа са 19 подручних одјељења као и једна основна музичка школа. Средње образовање се стиче кроз рад три средње школе: Гимназије, Средње стручне и техничке школе и Техничке школе. У 2005. години у Градишци је отпочео са радом Колеџ за пословни менаџмент, који је у 2007. години пререгистрован у Високу школу за пословни менаџмент „Примус“ Градишка.

Предшколска установа

Предшколско васпитање и образовање у Градишци има дугу традицију. Дјелатност предшколског образовања уређена је Законом о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 119/08 и 1/12), а на подручју наше општине се одвија кроз рад Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ чији је оснивач Општина Градишка.
Јавна предшколска установа се бави васпитањем и образовањем дјеце од 6 мјесеци до 6 година.
Установа се састоји из три вртића и то:

 • Ципелићи (Сењак),
 • Пчелице (Центар) и
 • Лептирић (Нова Топола).

 

У раду је заступљено неколико програма, и то:

 • основни цјелодневни програм у трајању од 11,30 часова дневно и
 • краћи периодични програми до три сата дневно 

Радно вријеме установе је од 06,30 до 18,00 часова.

Предшколска установа континуирано ради од 1971. године и тренутно дјелатност обавља у два градска вртића и дјечијем вртићу у Новој Тополи.

У 2013. години изграђен је нови вртић у Новој Тополи коме су малишани дали име „Лептирић“ и чији је капацитет око 80 дјеце.

У вртићу „Пчелице“, чији је капацитет између 80 и 90 дјеце, у 2013.години извршена је санација објекта, урађена демит фасада, замјењена вањска столарија, те уређено двориште вртића новим дрвеним програмом.

Такође, и у вртићу „Ципелићи“ у 2014. години  проведене су одређене активности које су утицале на побољшање услова за нормално одвијање васпитно-образовног рада.

Предшколска установа обиљежава низ манифестација и приређује бројне приредбе, како на нивоу града тако и у оквиру саме установе.

Основно образовање

Законом о основном образовању и васпитању уређена је дјелатност основног образовања и васпитања као дио јединственог система образовања Републике Српске. Поменутим законом дефинисано је да основно образовање траје  девет година (три тријаде), да је бесплатно и обавезно за сву дјецу, по правилу, од шест до петнаест година. Такође је регулисано основно музичко и балетно образовање, основно образовање и васпитање дјеце са посебним потребама (специјална одјељења), те основно образовање и васпитање одраслих.

Настава и програмски задаци врше се у 7 централних школа и 19 подручних одјељења. На подручју општине ради и Основна музичка школа „Бранко Смиљанић“.

Основне школе на подручју општине Градишка

 • Основна школа „Васа Чубриловић” Градишка (нема подручних одјељења)
 • Основна школа „Данило Борковић” Градишка (нема подручних одјељења)
 • Основна школа „Козарска дјеца” Градишка (има једно подручно одјељење у Орахови)
 • Основна школа „Младен Стојановић” Горњи Подградци (има пет подручних одјељења, и то у: Врбашкој, Д. Подградцима, Јабланици, Бистрици, Буквику, Шималовској)
 • Основна школа „Петар Кочић“ Нова Топола (има седам подручних одјељења и то у: Машићима, Д. Карајзовцима, Петровом селу, Вакуфу, Вилусима, Кочићеву и Г. Карајзовцима)
 • Основна школа „Свети Сава” Дубраве (има два подручна одјељења и то у: Ламинцима и Новом селу)
 • Основна школа „Вук Стефановић Караџић” Турјак (има четири подручна одјељења и то у: Грбавцима, Цимиротима, Г. Јурковици и С. Јурковици) и
 • Основна музичка школа „Бранко Смиљанић” Градишка

Средње образовање

Законом о средњем образовању и васпитању регулисана је дјелатност средњих школа, у којима се остварењем наставног плана и програма у складу са законом стиче средње образовање.
Средње образовање није обавезно. Упис ученика у средњу школу врши се на основу јавног конкурса који расписује оснивач.

Средства за рад школа које оснива Република обезбјеђују се из буџета Републике, буџета Општине, односно Града и других извора. Општина кроз Буџет општине обезбеђује средства за материјалне трошкове средњих школа, усавршавање наставника и стручних сарадника, те дио средстава за инвестиције у складу са могућностима.

Надзор над радом школа врши Министарство просвјете и културе, Републички педагошки завод и Републичка управа за инспекцијске послове.

Средње школе на подручју општине Градишка

 • Гимназија  Градишка
 • Средња стручна и техничка школа Градишка
 • Техничка школа Градишка

Висока школа за пословни менаџмент „Примус“ Градишка

Све информације на: http://primus-gradiska.org/