28.03.2017. Share

OBAVJEŠTENJE – MZ Turjak – oštećenje trupa puta

OBAVJEŠTENJE – Opštinska uprava opštine Gradiška

MZ TURJAK – OŠTEĆENJE TRUPA PUTA

Zbog pojave klizišta na dijelu nekategorisanog makadamskog puta u Mjesnoj zajednici Turjak (prema zaseocima Šmitrani i Subotići), došlo je do oštećenja trupa puta čime je smanjena širina kolovoza za normalno i bezbjedno odvijanje saobraćaja.

Od strane resornog odjeljenja Opštinske uprave opštine Gradiška izvršeno je obezbjeđenje mjesta oštećenja puta i postavljanje privremene saobraćajne signalizacije.

Zamoljavaju se građani da se pridržavaju režima saobraćaja prema privremeno postavljenoj signalizaciji.