Odjeljenje za ekonomski razvoj

Odjeljenje za ekonomski razvoj obavlja poslove koji se odnose na dva ključna pravca: privlačenje domaćih i stranih investicija i pomoć i podrška postojećoj lokalnoj zajednici. Svojim radom Odjeljenje za ekonomski razvoj nastoji da podstakne nove investcije, pomogne i podstakne nove ekonomske i socijalne inicijative i omogući bolji i brži socio-ekonimski razvoj lokalne zajednice.

Oblast djelovanja i zadaci Odjeljenja za ekonomski razvoj su:

  • Promocija opštine Gradiška u zemlji i inostranstvu kao povoljnog mjesta za ulaganje, poslovanje, život. Izrada promotivnih materijala, atratktivnog digitalnog sadržaja, posjeta sajmovima, privrednim i drugim događajima koji podstiču bolji privredni ambijent na lokalnom nivou;
  • Kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta za privlačenje novih investicija, razvoj domaćih investicija, unapređenje i pomoć u poslovanju lokalne privrede, razvoj podsticajnih mjera podrške;
  • Saradnja sa privatnim, javnim, nevladinim i međunarodnim institucijama u zemlji i inostranstvu sa ciljem unapređenja koordinacije njihovnih aktivnosti u svrhu razvoja lokalne zajednice i podsticanje javno-privatnih partnerstava za razvoj;
  • Pripremanje, impelementacija, monitoring i evaluacija domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti ekonomskog, društvenog, socio-društvenog aspekta i zaštite životne sredine;
  • Identifikacija potreba lokalne zajednice i pomoć pri rješevanju identifikovanih problema radi unapređenja života građana i unpređenja socio-ekonomskih prilika na području opštine;
  • Obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova i rukovođenje razojnim procesima lokalne zajednice.

O mogućnostima za ulaganje, slobodnim lokacijama, kapitalnim projektima, investicionoj ponudi opštine Gradiška možete se informisati na investicionom portalu:

www.investingradiska.com

NAČELNIK ODJELJENJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ:

IGOR MARČETA