Odjeljenje za ekonomski razvoj

Odjeljenje za ekonomski razvoj obavlja poslove lokalne uprave koji se odnose na razvojno planiranje iz oblasti privrede, turizma, ugostiteljstva, zanastva, trgovine, statistike, kulture, sporta i fizičke kulture, obrazovanja, društvene brige o djeci i omladini, zdravstva i socijalne zaštite, promociju mogućih investicija u opštini, uspostavljanje kontakata sa potencijalnim inoulagačima, razvoj novih poslovnih zona, stimulisanje zapošljavanja, izradu dokumenata iz oblasti investicija i razvoja na području opštine, saradnju sa međunarodnim institucijama u cilju realizacije razvojnih projekata, izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata Republike čije je izvršavanje povjereno Opštini, a odnosi se na djelokug rada odjeljenja.

Odjeljenje za razvoj ima jedan odsjek:

  • Odsjek za razvojne projekte i međunarodnu saradnju

NAČELNIK ODJELJENJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ:

IGOR MARČETA