Одјељење за економски развој

Одјељење за економски развој обавља послове који се односе на два кључна правца: привлачење домаћих и страних инвестиција и помоћ и подршка постојећој локалној заједници. Својим радом Одјељење за економски развој настоји да подстакне нове инвестције, помогне и подстакне нове економске и социјалне иницијативе и омогући бољи и бржи социо-еконимски развој локалне заједнице.

Област дјеловања и задаци Одјељења за економски развој су:

  • Промоција општине Градишка у земљи и иностранству као повољног мјеста за улагање, пословање, живот. Израда промотивних материјала, атратктивног дигиталног садржаја, посјета сајмовима, привредним и другим догађајима који подстичу бољи привредни амбијент на локалном нивоу;

  • Креирање повољног пословног амбијента за привлачење нових инвестиција, развој домаћих инвестиција, унапређење и помоћ у пословању локалне привреде, развој подстицајних мјера подршке;

  • Сарадња са приватним, јавним, невладиним и међународним институцијама у земљи и иностранству са циљем унапређења координације њиховних активности у сврху развоја локалне заједнице и подстицање јавно-приватних партнерстава за развој;

  • Припремање, импелементација, мониторинг и евалуација домаћих и међународних пројеката из области економског, друштвеног, социо-друштвеног аспекта и заштите животне средине;

  • Идентификација потреба локалне заједнице и помоћ при рјешевању идентификованих проблема ради унапређења живота грађана и унпређења социо-економских прилика на подручју општине;

  • Обављање стручних и административно-техничких послова и руковођење разојним процесима локалне заједнице.

    О могућностима за улагање, слободним локацијама, капиталним пројектима, инвестиционој понуди општине Градишка можете се информисати на инвестиционом порталу:

    www.investingradiska.com

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ:

ИГОР МАРЧЕТА