Pobratimski gradovi

Grad Kavala – Grčka

Grad Kvala – pobratimski grad od 1994. godine na osnovu Odluke br. 01/1-023-20 Skupštine opštine Gradiška (Službeni glasnik opštine Gradiška br.4/94)

Opština Ćuprija – Srbija

Opština Ćuprija – pobratimska opština od 1994. godine na osnovnu Odluke br. 01/1-023-21 Skupštine opštine Gradiška (Službeni glasnik opštine Gradiška br.4/94)


Opština Negotino – Makedonija

Opština Negotino – pobratimska opština od 2006. godine na osnovu Odluke br. 01/1-022-82/06 Skupštine opštine Gradiška (Službeni glasnik opštine Gradiška br. 3/06)