Predsjednik

Milenko Pavlović

Prava i dužnosti:


bira se na konstitutivnoj sjednici iz reda odbornika većinom glasova od ukupnog broja odbornika,

  • predstavlja Skupštinu,
  • učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice Skupštine,
  • inicira stavljanje na dnevni red sjednica Skupštine i radnih tijela Skupštine pitanja iz nadležnosti Skupštine,
  • osigurava poštivanje načela i odredbi Poslovnika o radu Skupštine opštine Gradiška, kao i poslovnika radnih tijela Skupštine,
  • osigurava realizovanje prava i dužnosti klubova odbornika tokom pripreme i održavanja sjednica Skupštine,
  • vodi sjednice u skladu sa principima najboljih praksi demokratskog parlamentarizma i odredbama Poslovnika,
  • osigurava saradnju Skupštine i Načelnika opštine, te prati realizaciju odluka i zaključaka Skupštine,
  • radi na ostvarivanju saradnje sa Skupštinama drugih opština, te drugim organima i organizacijama,
  • potpisuje akta usvojena od Skupštine i vrši druge poslove utvđene zakonom, Statutom i Poslovnikom.